TRYGVE HOVDAL
Slide Left Slide Right

TERAPI

Gestaltterapi egner seg for alle som ønsker å bli mer bevisst egne behov, og som ønsker å mestre relasjoner på en bedre måte både privat og i jobb.
Er gestaltterapi noe for meg?


• Du ønsker å utforske og utvikle dine ressurser og valgmuligheter.
• Du vil bearbeide tap eller sorg.
• Du opplever indre uro og har vanskelig for å ta valg.
• Du føler deg nedstemt, deprimert eller plages av angst.
• Du vil øke din evne til nærvær i ditt eget liv, og ønsker mer glede og livskraft.
• Du ønsker tid til å reflektere over hvordan du bruker deg selv og din tid.
• Du søker og lengter etter mer mening med livet.

Det er alltid du som klient som definerer behovene og hvordan vi går fram. Min oppgave som terapeut er å støtte prosessen.

Individualterapi


I individualterapi er målet at du skal bli mer bevisst hvem du er, hvordan du tenker, føler og reagerer, slik at du får økt trygghet i deg selv til bedre å kunne takle kompleksiteten i ditt eget liv.

Oppmerksomhet og bevisstgjøring skjer gjennom samtale og ved å fokusere på kroppens opplevelser og kunnskap, eller gjennom ulike kreative uttrykk. På denne måten vil du kunne få nye verktøy til å oppdage, verdsette og bruke dine egne ressurser kreativt og på en mer hensiktsmessig måte.. Vi utforsker sammen hvordan du faktisk reagerer i ulike situasjoner, bevisst eller ubevisst, hvordan du møter nye situasjoner, og i hvilken grad disse reaksjonene styres av fantasier, forestillinger, og overlevelsesmekanismer du har med deg i bagasjen fra oppveksten.

Parterapi


Ønsker du å ta deg selv, din partner og parforholdet på alvor og stanse en negativ utvikling?

I mange parforhold mangler det liv, glede og nærhet. Gnisten er blitt borte. Kommunikasjonen har gått i stå eller mangler kanskje helt. Dere står kanskje på hver deres side i det meste, i stedet for å jobbe sammen. En eller begge er ulykkelige, men vet ikke hva som skal til for å få til en endring.

I parterapi kan dere få hjelp til å snakke bedre sammen og lytte bedre til hverandre. Lære å forstå den andre bedre og bli bevisst på hva som kan skape muligheter for positiv endring. I parterapi ser vi på relasjonen og samspillet mellom deg og din partner, hvordan dere kommuniserer og hvilke behov dere dekker hos hverandre. Prosessen er bevegelse fra det som bare skjer, nesten ubevisst, til et bevisst forhold til hvordan du og partneren fungerer sammen. Jeg er også sertifisert kursleder for PREP-samlivskurs,

Terapi for barn, unge og familier


Det er ikke alltid det er like lett for barn og unge å fortelle foreldre eller andre voksenpersoner hva som er slitsomt og vanskelig i hverdagen. Som terapeut er det viktigste for meg å skape en trygghet slik at barnet i møte med meg føler seg sett, hørt og møtt med respektert. Jeg snakker alltid med barnet og ikke om barnet over barnets hode.EN KREATIV TERAPIFORM

Som verktøy bruker jeg alt fra klassisk samtale og tegning som terapiform til å skrive dikt, lage rapp og musikk, og da gjerne bruk av trommestikker.. Gjennom tegning og samtale om tegningen opplever jeg å få bedre kunnskap om barnet og barnets situasjon og derigjennom økt tillit fra barnet. Det hender også at vi går turer i nærmiljøet når det er hensiktsmessig. Jeg opplever da at samtalen ofte kommer lettere i gang. I samtale med barn og unge har jeg også ofte med min hund, noe som ofte gjør det lettere for barnet eller den unge å klare å flytte fokuset litt bort fra det som er vanskelig å prate om.FORHOLDET TIL DE VOKSNE

Flere og flere barn opplever at foreldre flytter fra hverandre med alle de konsekvenser det medfører for barnet. Bytte bolig, pendle mellom foreldre, bytte skole, miste besteforeldre og venner… Dette er bare noe av det barn blir påført ved et samlivsbrudd. Barn er lojale, og det er ofte vanskelig for barnet å forholde seg til foreldrene hvis konfliktnivået er høyt, hvis de voksne snakker på en nedsettende måte om hverandre i barnets påhør eller at barnet føler at det blir en stor del av problemet. Som terapeut opplever jeg at barnet blir den voksne, den som skal megle mellom foreldrene – det vi kaller ”omvendt omsorg”.

Da er det godt, og jeg tenker viktig, at barnet i slike situasjoner kan gå til en voksen utenforstående som kan lytte, forstå og hjelpe barnet til å bli så trygg som mulig i situasjonen. Som voksne i en vanskelig situasjon er det ikke alltid like enkelt å klare å skjerme barnet slik en egentlig skulle ønske, noe jeg har stor forståelse for.SKOLE OG FRITID

Det er også mange andre grunner til at barn ofte sliter hjemme og på skolen. Barn opplever høye krav og forventninger både fra voksne, skole og venner. I tillegg er det ofte stor aktivitet i det som skal være barnas fritid. Det svømmes, sparkes fotball, spilles instrumenter, ridning… Ja, listen er lang. Barn opplever ofte å bli målt på ”flinkhet”. Når opplevelsen av å ikke klare å innfri kommer egen skuffelse av å ikke klare å innfri andres og egne forventninger og ofte skam over å skuffe. Dette kan gi seg utslag i mange former. Noen blir apatiske, noen blir sinte, noen gjør opprør og blir ”vanskelige” og atter andre blir rett og slett slitne. Listen er lang, og det finnes ingen fasit. Fasiten må ditt barn og dere som foreldre finne sammen. ”Hva er det som fungerer for deg? Hva er det fungerer for meg? Hva er det fungerer for oss som familie?” Som terapeut jeg kan hjelpe hver enkelt og hele familien til å finne sin fasit. En fasit som ivaretar hvert enkelt individ i familien, enten foreldrene bor sammen eller ikke.

Jeg har erfaring med adferdsendring for enkeltelevers og skoleklassers konsentrasjons- og uroproblematikk.

Ta kontakt for mer informasjon.

FATIGUE

Fatigue kan ramme mennesker ved flere sykdommer, som for eksempel MS og hjerte-karsykdommer, men kan også oppstå ved- eller etter traumatiske opplevelser.
Litt om fatigue


Fatigue er en av de vanligste senskadene etter kreftbehandling. Mange beskriver det å være fatigue som en overveldende følelse av utmattelse som varer i kortere eller lengre tid av gangen. Man får ikke hentet seg inn på vanlig måte. For eksempel blir man ikke opplagt etter søvn og hvile. Undersøkelser tyder på at fatigue vanligvis varer mellom 6 og 18 måneder. Hos noen kan tilstanden vedvare over flere år.

Kreftsykdom kan i seg selv gi fatigue. Det samme kan ulike behandlingsmetoder slik som cellegift, strålebehandling, kirurgi og hormonbehandling. Risikoen for å utvikle kreftrelatert fatigue øker med alderen.

Fatigue oppleves subjektivt som manglende energi.
Symptomer på fatigue kan være:

• Nedstemthet
• Konsentrasjonsvansker
• Utilpasshet
• Hukommelsessvikt
• Kjedsomhet
• Lyd-, lys- og lukt følsomhet
• Mangel på motivasjon
• Dårligere koordinasjon
• Muskelsvakhet
• Håndterer ikke stress
• Sinne

Dønn Sliten


Vi arrangerer og leder samtalegrupper for mennesker med kreftrelatert fatigue, og for mennesker som er slitne av en tøff hverdag med mange og store utfordringer. Fatigue er det vi på norsk kaller å være utslitt, utmattet eller rett og slett dønn sliten. Vi vet at fatigue er en bivirkning som ofte oppleves både under og etter en kreftbehandling.

Vi mener det er viktig for denne målgruppen å ha et trygt forum der frustrasjoner og erfaringer kan deles. Vi tenker helhetlig; hvor både tanker, følelser og kropp sammen utgjør en helhet. Derfor vil vi også trene Qigong og pusteteknikk. Gjennom vår opparbeidede erfaring og kunnskap vil vi:

• Gi gi økt kunnskap, gode mestringsverktøy og et trygt nettverk.
• Gi deltagerne opplæring og erfaring i qigong og pusteteknikker som enkelt kan brukes i hverdagen for å ivareta det fysiske element.
• Vi har også fokus på sunn kost og ernæring.
• Vi ivaretar hver enkelts individuelle prosess på en profesjonell og trygg måte.


Målgruppen for Dønn Sliten er voksne kvinner og menn som opplever utmattelse, tretthet og kraftløshet - fatigue - etter psykiske eller fysiske påvirkninger.


Les mer om fatigue og prosjektet Dønn Sliten:

MER OM TRYGVE HOVDAL

Jeg har erfaring som viser at samtalegrupper gir positive endringer - særlig der deltakerne har felles erfaringer, men er på forskjellig ståsted i sine prosesser.
Trygve Hovdal

Gestaltterapeut

Min bakgrunn


Jeg er utdannet Gestaltterapeut, klinisk kognitiv parterapeut, småbarnspedagog og er ferdig med første semester i sexologi. Jeg har selv mange års personlig erfaring som pårørende til kreftoverlevere med fatigue. Jeg har praksiser på Røa i Oslo og på Helsetunet på Jessheim.

Om gestaltterapi


Gestaltterapi fokuserer på det relasjonsmessige, og foregår primært gjennom samtaler som retter seg mot at du kan bli mer oppmerksom på alle deler av deg selv som en sammenhengende helhet i forhold til tanker, følelser og sanser/kropp.

Terapien bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket der klient og terapeut møtes i et JEG - DU forhold. En grunnleggende ide er at et hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. I et trygt møte mellom klient og terapeut vil du erkjenne og tydeligere se sider ved deg selv gjennom bevisstgjøring av dine følelser, reaksjoner og handlinger.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Den handler om å øke oppmerksomheten på egne behov, og å finne hensiktsmessige måter å dekke disse behovene på. Det handler på mange måter om i større grad å kunne sette grenser, si nei til det du ikke vil, og ja til det du virkelig trenger.

Kurs og foredrag

Her finner du informasjon om mine kurs og foredrag.
  • Om fatigue og prosjektet "Dønn Sliten"

    Mange beskriver det å være fatigue som en overveldende følelse av utmattelse som varer i kortere eller lengre tid av gangen. Man får ikke hentet seg inn på vanlig måte. For eksempel blir man ikke opplagt etter søvn og hvile.


    ADRESSE

    Dønn Sliten, Austliveien 4, Røa. Tel: 992 78 021

    Les mer ...
Det er noe galt med informasjonen din. Sjekk igjen.
Du brukte for lang tid på å bestemme deg. Prøv igjen.
Meldingen din ble sendt!